"Vi skal sikre eiendom, omdømme og drift"

Vektertjenester

Zone security sikrer eiendom, omdømme og drift. Våre vektere og ansatte sørger for at kundens sikkerhetsanlegg betjenes profesjonelt og vi besørger behovsrelatert assistanse. I Zone security er vi bevisst vår representative rolle for deg som kunde og vi jobber alltid for å styrke kundens service- og sikkerhetsprofil. Zone security sørger for:

  • Alarm- og kameraovervåking
  • Kortproduksjon
  • Observere, rapportere og informere
  • Skadestedsledelse
  • Streifrunder
  • HMS
  • Brannvern