Våre tjenester

Vektertjenester

Zone security sikrer eiendom, omdømme og drift. Våre vektere og ansatte sørger for at kundens sikkerhetsanlegg betjenes profesjonelt og vi besørger behovsrelatert assistanse.

Resepsjonstjenester

Våre vektere i resepsjon setter sikkerhet først. Zone Security kan hjelpe med adgangskontroll inn- og ut registrering av besøkende, alarmmottak, besvare telefoner og mottak av brev og pakker.

Områdekontroll

Våre vektere er deres representant og skal sørge for trygghet for alle i det gitte området. Våre ansatte er kurset i HMS og konflikthåndtering og skal sørge for at alle som er i område skal få trygghet.

Byggvakthold

Våre vektere skal bidra til en trygg arbeidsplass på din byggeplass. Vi skal forebygge og forhindre uønskede hendelser, innbrudd og hærverk på din byggeplass.

Ordensvakttjenester

Våre ordensvakter er den første dine gjester møter når de kommer og den siste de møter når de drar, våre ordensvakter har fokus på service samtidig som de overholder regler for skjenking.

Arrangement

Vi sørger for at både publikum og arrangør får positiv og minneverdig opplevelse. Vi sikrer alt fra store konserter og festivaler til messer og firmafester og kan bistå deg med planverk, vektertjenester og utstyr.

Adgangskontroll

Når Zone security er engasjert som sikkerhetsansvarlig for mennesker og gjenstander innenfor et område, skal alle berørte parter vite at disse er i trygge hender. Sikkerhet overlates ikke til tilfeldighetene.

Sikkerhetskontroll

Zone Security leverer vektere som har opplæring innen sikkerhetskontroll og røntgenoperatører til private og offentlige aktører. Med våre kontrollører på jobb vil dine gjester og besøkende bli ivaretatt.

Prosjektledelse

Gjennom god prosjektledelse sikrer vi at store begivenheter gjennomføres innenfor trygge rammer.

Transport

For å sikre både publikum og arrangør best mulig helhetsopplevelse av et arrangement frakter vi publikum trygt til og fra arrangementet.