"Transport til de gode opplevelsene"

Transport

For å sikre både publikum og arrangør best mulig helhetsopplevelse av et arrangement frakter vi publikum trygt til og fra arrangementet.

I forkant av arrangementet utarbeider vi publikumsprofiler og køsystemer og samordner dette med arrangører og offentlige etater. Under avviklingen av arrangementet bistår vi billettører, organiserer kø, sørger for skilting og sikrer struktur for å ivareta sikkerheten i større menneskemengder. Dette besørger at gode opplevelser blir ivaretatt helt fra publikum reiser til arrangementet og til de er trygt hjemme igjen.