Vi tar personvern seriøst. Les vår personvernerklæring
"Vi tar personvern seriøst"

Erklæring om personvern av Zone Security AS

Zone Security AS tar personvern alvorlig og har i forbindelse med innføring av EUs forordning om personvern (GDPR) innført nye retningslinjer for oppfølging av personvern.

Behandlingsansvarlig 
Daglig leder er på vegne av Zone Security AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.  

Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder og leverandører; Navn, stillingstittel, telefonnummer og e-postadresse.

Formål og grunnlag med behandlingen
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser i henhold til vår inngåtte avtale. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med kjøp eller leveranse via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg ytterligere informasjon, tilbud og service i forbindelse med våre tjenester, dette formidles via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss ved å sende en mail til

Innhenting av personopplysninger 
På våre nettsider innhenter vi navn og telefonnummer dersom du ønsker at vi skal kontakte deg. Dette fylles ut av den enkelte bruker i egne informasjonsfelt som kommer frem dersom du klikker på «ta kontakt» feltet. Vi bruker dette for å gi deg som besøker våre nettsider best mulig kundeopplevelse og service. Dette feltet sender kontaktdata via mailserver til vår epost adresse

() og lagrer ikke noen informasjon for senere bruk.

Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler. I likhet med mange andres nettsteder, bruker også Zonesecurity.no informasjonskapsler i Google Analytics for å få en generell oversikt over antallet besøk og vanene blant dem som besøker våre nettsteder. «Informasjonskapsler” er små biter av informasjon som sendes til din enhet og som lagres på din enhets harddisk for å kunne gjøre det mulig for våre nettsider å oppdage det når du besøker oss. Det er mulig å slå av informasjonskapsler ved å stille inn dine preferanser mht. nettleser.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter 
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger kun til våre samarbeidspartnere. Dette er Safe 4 (vaktsentral), Chromium (kundeoppfølgingsverktøy) og Kuba (HMS og kvalitetsverktøy)

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.  Vi deler ikke opplysninger til land utenfor EU/EØS.

Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med kjøp av tjenester/leveranser lagres i vårt kunde- og leverandørregister så lenge vi har et aktivt samarbeid. Dersom samarbeidet opphører vil vi oppbevare opplysningene inntil 3,5 år. Dette for å ivareta nødvendig sikkerhet rundt våre tjenester, samt nødvendig egen sikkerhet.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav. 

Rettigheter for den registrerte 
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Forespørsmål om sletting eller utlevering av data, skal komme fra kontaktperson hos avtalepart og sendes til personvernombudet.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene. 

Personvernombud
Personvernombudsrollen ivaretas av HR leder som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt. HR leder kan kontaktes ved å sende e-post til post@zonesecurity.no

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. 

Zone Security AS vil ikke utlevere dokumentasjon uten et rettslig pålegg eller forpliktelse.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser: 

post@zonesecurity.no

Zone Security AS, Widerøeveien 1, 1360 Fornebu