Erklæring om personvern av
Zone Security AS

Innledning

Zone Security AS tar personvern alvorlig og har i forbindelse med innføring av EUs forordning om personvern (GDPR) innført nye retningslinjer for oppfølging av personvern.

Behandlingsansvarlig

Waheed Ahmed er på vegne av Zone Security AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder og leverandører; Navn, stillingstittel, telefonnummer og e-postadresse.

Formål og grunnlag med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser i henhold til vår inngåttebavtale. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med kjøp eller leveranse via e-post, telefon, SMS og postutsendelser. Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg ytterligere informasjon, tilbud og service i forbindelse med våre tjenester, dette formidles via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget
for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss ved å sende en mail til sabeena.ahmed@zonesecurity.no

Innhenting av personopplysninger

På våre nettsider innhenter vi navn og telefonnummer dersom du ønsker at vi skal kontakte deg. Dette fylles ut av den enkelte bruker i egne informasjonsfelt som kommer frem dersom du klikker på «ta kontakt» feltet. Vi bruker dette for å gi deg som besøker våre nettsider best mulig kundeopplevelse og service. Dette feltet sender kontaktdata via mailserver til vår epost adresse
(post@zonesecurity.no) og lagrer ikke noen informasjon for senere bruk. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av
informasjonskapsler. I likhet med mange andres nettsteder, bruker også Zonesecurity.no informasjonskapsler i Google Analytics for å få en generell oversikt over antallet besøk og vanene blant dem som besøker våre nettsteder. «Informasjonskapsler” er små biter av informasjon som
sendes til din enhet og som lagres på din enhets harddisk for å kunne gjøre det mulig for våre nettsider å oppdage det når du besøker oss. Det er mulig å slå av informasjonskapsler ved å stille inn dine preferanser mht. nettleser.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger kun til våre samarbeidspartnere. Dette er Safe 4 (vaktsentral), Chromium (kundeoppfølgingsverktøy) og Kuba (HMS og kvalitetsverktøy) Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. Vi deler ikke opplysninger til land utenfor EU/EØS.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med kjøp av tjenester/leveranser lagres i vårt kunde- og leverandørregister så lenge vi har et aktivt samarbeid. Dersom samarbeidet opphører vil vi oppbevare opplysningene inntil 3,5 år. Dette for å ivareta nødvendig sikkerhet rundt våre tjenester,
samt nødvendig egen sikkerhet. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Forespørsmål om sletting eller utlevering av data, skal komme fra
kontaktperson hos avtalepart og sendes til personvernombudet. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud

Personvernombudsrollen ivaretas av HR leder som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.
Zone Security AS vil ikke utlevere dokumentasjon uten et rettslig pålegg eller forpliktelse.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser: sabeena.ahmed@zonesecurity.no
Zone Security AS, Widerøeveien 1, 1360 Fornebu