"Tilstedeværelse skal skape trygghet"

Områdekontroll

Våre vektere er deres representant og skal sørge for trygghet for alle i det gitte geografiske området. 

Våre ansatte er kurset i HMS og konflikthåndtering og skal sørge for at alle som er i område skal få trygghet. Synlighet er viktig for å forebygge trusler, ran, vold og sikkerheten skal utføres på en ryddig, profesjonell og ikke diskriminerende måte. 

Våre ansatte skal også sørge for at publikum og besøkende til samarbeidspartnere får en god opplevelse og hjelp når det trengs. 

Zone Security sørger for:

  • Håndtere førstehjelpssituasjoner
  • Veilede publikum og besøkende
  • Kontrollrunder
  • Sikkerhetsrutiner 
  • God rapportering ved avvik og hendelser