Kompetente

Gjennom kompetanse, erfaring og gode forberedelser skaper vi trygge omgivelser.

Åpne

Vise skjønn, samtidig være tydelig, bestemt og ikke-diskriminerende.

Smarte

Være løsningsorienterte og handle før situasjoner oppstår.

Serviceinnstilte

Vi veileder og assisterer publikum med formål å fremmeopplevelse av trygg tilstedeværelse.

Zone Security ble stiftet i 2014 og har på kort tid blitt et godt etablert vaktselskap i Stor Oslo. Zone Security styres av en dedikert ledergruppe med lang fartstid i bransjen og som har jobbet med utvikling og leveranse av sikkerhetstjenester siden 1997.

Zone Security har et mål om å være kjent for å være en sikkerhetsleverandør som leverer tjenester med høy kvalitet. For å nå vårt mål jobber selskapet kontinuerlig med utvikling av ansatte gjennom kurs og opplæring. Våre vektere er fremoverlente, serviceinnstilt og sørger for at din sikkerhet blir ivaretatt. Selskapet ble i 2017 godkjent innenfor ledelsessystemet for kvalitet i henhold til standarden ISO 9001:2015.

Zone Security leverer et bredt spekter av tjenester innen sikkerhet, fra resepsjonstjeneste til arrangement vakthold. Vi skreddersyr våre tjenester for våre kunder og gjennom dialog og oppbygging av planverk vil vi kunne levere den tjenesten du ønsker.

Zone Security AS jobber for likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene.

Likestillingsredegjørelse for 2021.