Kompetente

Gjennom kompetanse, erfaring og gode forberedelser skaper vi trygge omgivelser.

Åpne

Vise skjønn, samtidig være tydelig, bestemt og ikke-diskriminerende.

Smarte

Være løsningsorienterte og handle før situasjoner oppstår.

Serviceinnstilte

Vi veileder og assisterer publikum med formål å fremmeopplevelse av trygg tilstedeværelse.

Zone Security ble stiftet i 2014 og har på kort tid blitt et godt etablert vaktselskap i Stor Oslo. Zone Security styres av en dedikert ledergruppe med lang fartstid i bransjen og som har jobbet med utvikling og leveranse av sikkerhetstjenester siden 1997. Vi leverer et bredt spekter av tjenester innen sikkerhet, fra resepsjonstjeneste til arrangement vakthold. Tjenestene skreddersys etter behov, og gjennom dialog og oppbygging av planverk, vil vi kunne levere den tjenesten du ønsker.

Zone Security har mål om å levere sikkerhetstjenester av høyeste kvalitet. For å nå vårt mål jobber selskapet kontinuerlig med bærekraft og utvikling av ansatte gjennom kurs og opplæring. Selskapet ble i 2017 godkjent innenfor ledelsessystemet for kvalitet i henhold til standarden ISO 9001:2015 og godkjent Miljøfyrtårn i 2020.

Som Miljøfyrtårn ønsker vi i Zone Security å legge igjen et miljøvennlig og bærekraftig fotavtrykk i alle prosesser vi er involvert i. Vi jobber kontinuerlig for å redusere våre påvirkninger på klima og miljø. Derfor arbeider vi systematisk for å styrke prestasjonene innen arbeidsmiljø, innkjøp, transport og avfallshåndtering. Hvert år fyller vi ut en klima- og miljørapport som gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial. Rapporten for 2022 kan leses her.

Vi ønsker et godt arbeidsmiljø som innebærer å skape en trygg arbeidsplass der ansatte trives og har gode arbeidsvilkår. Vi jobber for likestilling, mangfold og inkludering, og oppmuntrer til samarbeid og personlig utvikling. Gjennom HMS- arbeid, dokumenterer vi avvik og tiltak for å kunne sette søkelys på utviklingsområder hos oss, samtidig som vi til enhver tid er oppdatert på den daglige driften. Som Miljøfyrtårn har vi interne etiske retningslinjer og vi ønsker å være en sterk samfunnsaktør som fremmer gode verdier og ansvarsbevissthet.

 

Likestillingsredegjørelse for 2024.