Vekterutdanning

Zone Security tilbyr vekterutdanning for deg som vil jobbe med sikkerhet og service, og som ønsker en karriere innenfor vaktvirksomhet. Våre erfarne instruktører vil tilrettelegge for et kurs tilpasset deg som ønsker å bidra til å forbygge uønskede hendelser og yte god service til publikum, ved å dele sine erfaringer og kompetanse innenfor sikkerhet og servicebransjen. Du får tilgang til undervisningsmateriale og fagbøker som tar deg igjennom fagområder som for eksempel kommunikasjon og konflikthåndtering, juss, sikringstiltak og førstehjelp. På Telenor Arena kan vi tilby kursdeltakerne flotte fasiliteter i teoriundervisningen og i praksis.

Zone Security er en godkjent leverandør av Politidirektoratet til å avholde lovpålagt grunnutdanning for vektere og regodkjenningskurs.

Fra januar 2023 tilbyr vi kurset Nasjonal grunnutdanning for vektere. Dette er kurset du må vise til hvis du skal jobbe som godkjent vekter. Grunnutdanningen for vektere følger kursplanen som er fastsatt av Politidirektoratet og kravene som foreligger der.

Grunnutdanningen for vektere er på 157 timer inkludert teori og praksis. Utdannelsen vil foregå på Telenor Arena med erfarne vektere og instruktører. Vi tilbyr kurs som foregår på dag-, kveldstid og helg. En del av undervisningen vil forgå i klasserom, men vi tilrettelegger også for fjernundervisning, e-læring og selvstudie. Eksamen er delt opp i to deler, en digital flervalgeksamen og en muntlig eksamen. Flervalgeksamenen må være bestått for å kunne gjennomføre den muntlige delen av eksamen.

Eksempler på fagområder er kommunikasjon og konflikthåndtering, juss, brannvern, førstehjelp, kultur og mangfold, sikringstiltak og beredskap. Instruktører med bred og lang erfaring innenfor vaktvirksomhet vil bistå med sin kunnskap og ferdigheter, og undervisningsmaterialet er utarbeidet av vektere med pedagogisk utdannelse.

Vi ønsker at våre deltakere skal få en god opplevelse og at de blir godt rustet til å jobbe innenfor vaktvirksomhet i fremtiden.

Har du spørsmål eller ønsker du å melde deg på, ta kontakt med oss i Zone Security.

Se våre kommende kurs og meld deg på.

Varighet

April – mai

Tid

Kveld og Helg

Dager

Mandag – Søndag

Sted

Telenor Arena

Pris

19.900

kr19.900Kjøp

Kontakt oss