Våre kurs

Vekterutdanning

Zone Security tilbyr vekterutdanning for deg som vil jobbe med sikkerhet og service, og som ønsker en karriere innenfor vaktvirksomhet. Våre erfarne instruktører vil tilrettelegge for et kurs tilpasset deg som ønsker å bidra til å forbygge uønskede hendelser og yte god service til publikum, ved å dele sine erfaringer og kompetanse innenfor sikkerhet og servicebransjen. Du får tilgang til undervisningsmateriale og fagbøker som tar deg igjennom fagområder som for eksempel kommunikasjon og konflikthåndtering, juss, sikringstiltak og førstehjelp. På Telenor Arena kan vi tilby kursdeltakerne flotte fasiliteter i teoriundervisningen og i praksis. Zone Security er en godkjent leverandør av Politidirektoratet til å avholde lovpålagt grunnutdanning for vektere og regodkjenningskurs.

Regodkjenning for vektere

Har du fullført grunnkurs for noen år siden og trenger regodkjenning for å jobbe som godkjent vekter, ta kontakt med oss! Vi tilbyr regodkjenningskurs gjennom hele året i klasserom, via e-læring og fjernundervisning.


Kurs og kompetanse

Zone Security er godkjent som leverandør av lovpålagt vekterutdanning, og vil i løpet av høsten 2022 tilby nasjonal grunnutdanning for vektere og regodkjenningskurs.

Ønsker du å utdanne deg til vekter, gå i lære eller ha praksis hos oss?

kontakt oss