Kjøpsvilkår Zone Security

Avtalen er inngått mellom Zone Security og deltakeren, altså mellom selskapet og brukeren som skal benytte seg av produktet/tjenesten. Dersom deltakeren/brukeren opptrer som en representant for en juridisk person, gjelder det også den juridiske personen/deltakeren den personen de representerer. Representanten har fullmakt til å inngå en bindende avtale for selskapet han/hun representerer.

  1. Tjenesten

Med tjenesten menes alle kurs og opplæring som er beskrevet på bestillingssiden hos Zone Security.

Selger: Zone Security AS

Org.nr.: 913 936 744

Adresse: John Strandruds vei 16, 1360 Fornebu

E-post: post@zonesecurity.no

Telefon: +47 90 70 80 80

Kjøper er personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir benevnt som bruker/deltaker/forbruker/du/din eller ditt.

Zone Security er godkjent som leverandør av opplæring for Grunnkurs vekterutdanning og Regodkjenning. Det henvises til bestillingssiden hvordan tjenesten/produktet vil bli levert. Her får forbrukeren informasjon om dato, tidspunkt, sted og innhold. Opplæringen vil foregå på norsk muntlig og skriftlig. Deltakerne må beherske norsk muntlig og skriftlig for å gjennomføre utdanningen. Informasjon om kurset og undervisningsmateriell er bare tilgjengelig på norsk. Bruker har selv ansvar for å forstå innholdet på bestillingssiden og Zone Securitys kjøpsvilkår, personvernerklæring og Klarnas personvernerklæring.

For mer informasjon om dine rettigheter som forbruker, kan du gå inn på disse sidene: forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven

  1. Priser

Alle priser er inkludert avgifter, gebyr og leveringskostnader, og totalkostnaden vil fremkomme før bestilling. Prisene kan forandrer seg, derfor tar Zone Security forbehold om prisendring.

  1. Gjennomføring av kjøp hos Zone Security

Kjøpsprosessen vil foregå på denne måten:

Informasjon, vurdering og orientering

Valg av produkter

Handlekurv

Valg av betalingsmåte

Eventuell registrering

Kontroll av bestilling i regi av Klarna

Bekreftelse av bestilling

Mottak av ordrebekreftelse

  1. Betaling

Betaling av tjenesten/produktet vil skje i henhold til oppgitt pris, betalingsform og vilkår som er beskrevet på bestillingssiden.

Zone Security har et samarbeide med betalingsselskapet Klarna, og kan derfor tilby Klarnas betalingsmåter. I den forbindelse vil Zone Security behandle personopplysninger ihht. Klarnas Personvernerklæring. Etter å ha mottatt bestillingsdetaljer fra forbruker, vil Klarna vurdere om du er kvalifisert til deres betalingsmuligheter, og tilby deg en betalingsmåte som er skreddersydd for deg.

  1. Bruk av undervisningsmateriell

Bruker/deltaker får tilgang til Zone Securitys opplæringstjeneste som inneholder både undervisningsmateriell, materiell som brukes i e-læring og materiell ellers som brukes i læringsøyemed, som er produsert av og som tilhører Zone Security og deres respektive. Deltakeren av tjenesten har rett til å bruke materiell underveis i opplæringen, for sin egen læring og utvikling. Deltakeren av tjenesten har ikke rett eller mulighet til å misbruke denne retten ved å kopiere, endre, oversette, dele, eller videre distribuere kursmateriellet, hverken digitalt eller i papirform.

Hvis bruker/deltaker oppdager feil eller mangler, for eksempel på undervisningsmateriell, må deltaker informere Zone Security innen rimelig tid.

  1. Ansvar

Zone Security tar ikke på seg ansvaret for at bruker/deltakere utøver opplæring eller arbeidsoppgaver i sitt virke på en feil eller mangelfull måte, og dette gir ikke grunnlag for prisavslag eller skadeerstatning for bruker. Zone Security står ikke ansvarlig for andre mislighold fra brukers side i senere virke eller underveis i opplæringen.

  1. Force majeur

Er Zone Security forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den. Ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, ran og innbrudd, streik, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Zone Security fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum. Brukeren vil bli kontaktet av Zone Security innen rimelig tid om omstendighetene, og vil informere om at situasjonen har opphøret.

  1. Avbestilling

Bruker/deltaker kan avbestille tjenesten inntil fem virkedager før første samling. Avbestilling av tjenesten, som her er avmelding av registrert oppmelding av kurs, må skje ved å kontakte Zone Security direkte. Kontaktinformasjon er beskrevet i bestillingen. Dersom deltakeren/brukeren inngår avtale med Zone Security som forbruker, gjelder reglene om angrerett i Angrerettloven. Når opplæringen/tjenesten er påstartet, er det ingen angrerett.

Zone Security forbeholder seg retten til å avlyse et kurs, hvis det er for få påmeldte. Kursavgift vil i så fall bli refundert til bruker innen tre virkedager. Bruker/deltaker vil få informasjon om kanselleringen fire dager før kursets start.

Personvernerklæring

Informasjon om lagring av personopplysninger

I forbindelse med bestilling av en et kurs, må deltakeren bekrefte og samtykke Zone Securitys rettigheter til bruk av dine personalopplysninger. Zone Security vil lagre navn, e-postadresse, mobilnummer, ev. vekterID, fødselsnummer, personnummer og adresse. Informasjonen vil Zone Security bruke til å kunne kontakte deg, utstede kursbevis, gjennomføre politikontroll/vandelsattest og ha mulighet til å bearbeide informasjon i eksamensprogrammet Didac.

Etter endt kus vil personnummer bli anonymisert og lagt ved resten av personopplysningene vi har om bruker. Dette vil bli lagret i Zone Security sine interne systemer, for å kunne utstede ev. kursbevis til kunder ved ønske.

Når du handler våre tjenester, blir ditt navn, adresse og e-postadresse oppbevart hos Zone Securitys register. Denne informasjonen kan bli brukt for at selskapet skal kunne kontakte deg ved behov i forbindelse med bestillingen av kurset.

Oppbevarer av sikkerhetshensyn også IP-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.

Kortnummer oppbevares ikke av Zone Security utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Det er mulig å lagre kortopplysninger trygt knyttet til din konto om ønskelig.

Zone Security benytter seg av statistikk som utgår fra interesse fra brukerne og kan bruke dette videre i sin markedsstrategi.

Pris og tilgjengelighet på produktene er basert på det tidspunktet du la produktene i handlevognen. Vi tar forbehold om at prisene kan endres under ulike kampanjer med utløpsdato. Kurs som blir tilbudt kan bli fullt.

Zone Security bytter, selger eller videreformidler ikke personopplysninger til tredjepart.