"Vi bidrar med å sikre byggeplassen"

Byggvakthold

Våre vektere skal bidra til en trygg arbeidsplass på din byggeplass. Alle ansatte i Zone Security som arbeider på en byggeplass er kurset i HMS og har HMS kort. Vi skal forebygge og forhindre uønskede hendelser, innbrudd og hærverk på din byggeplass.

Zone Security sørger for:

  • Adgangskontroll
  • Besøkslister og inn- og utregistrering 
  • HMS
  • Kontrollrunder
  • Sikkerhetsrutiner
  • God rapportering
  • Alarmmottak
  • Overvåkning