''Vi trygger gode opplevelser''

Arrangement

Zone Security sørger for at både publikum og arrangør får positiv og minneverdig opplevelse av et arrangement. Vi sikrer alt fra store konserter og festivaler til messer og firmafester og kan bistå deg med planverk, vektertjenester og utstyr. Ledelse og vektere i selskapet har lang erfaring og god kompetanse på arrangement sikkerhet vil sørge for at ditt arrangement blir gjennomført innenfor trygge rammer.

Våre ansatte er kurset innen håndtering av store publikumsmengder, skjenkevakthold, sikkerhetskontroll og konflikthåndtering, vi er et vertskap som sørger for sikkerheten til ditt arrangement.