"Adgangskontroll skaper trygghet"

Adgangskontroll

Når Zone security er engasjert som sikkerhetsansvarlig for mennesker og gjenstander innenfor et område, skal alle berørte parter vite at disse er i trygge hender. Sikkerhet overlates ikke til tilfeldighetene. Zone security forhindrer uautorisert personell eller gods fra å trenge inn på sårbare områder ved å kontrollere adgang til eiendom, byggeplass eller arrangement. Vi vil alltid iverksette sikkerhetstiltak i henhold til avtalt sikkerhets- og servicenivå for derigjennom å skape trygghet for våre kunder.

Vi bistår med:

  • Vakthold og vektere
  • Registrering av publikum og personell
  • Fysisk sikring
  • Adgangskontroll på byggeplass
  • Vertskap
  • Teknisk skreddersydde løsninger
  • IED og røntgen
  • Utleie av gjerder og barrikader