• "En tryggere hverdag"

  • "Vi trygger gode opplevelser"

ZONE Security

ZONE Security er et norsk sikkerhetsselskap som er tilknyttet FG-godkjent alarmsentral. Vi tilbyr et bredt spekter av sikkerhetsløsninger både til offentlig og privat sektor. Gjennom god dialog vil vi tilpasse våre sikkerhetsløsninger til den enkelte kundes behov. Dette gir god økonomi og resultat for begge parter.

Tjenester levert av ZONE Security kjennetegnes ved at begivenheter oppleves på en trygg, uhindret og behagelig måte. Oppdragsgiver vil ved bruk av våre tjenester sikre eiendom, omdømme og drift.

send Ta kontakt
Takk for at du tok kontakt! Du hører fra oss snart.
  • Adgangskontroll

    Behovet for å kontrollere adgang til eiendom, byggeplass eller et arrangement er viktig. For at uautorisert personell eller gods ikke skal trenge inn på et sårbart område, vil Zone Security alltid sikre i henhold til avtalt sikkerhets- og servicenivå.

  • Arrangement

    Arrangementsikring er et av fokusområdene for Zone Security. Vi har blant annet ansvaret for sikkerheten på alle arrangement på Telenor Arena.  • Objektsikring

    Zone Security leverer stasjonært vakthold av ulik karakter tilpasset det behov som til enhver tid viser seg påkrevet. Sikring av kundens eiendom, omdømme og drift er vårt produkt.